Visar alla 8 resultat

Med specialtätskikt menar vi tätskikt som inte används vanligtvis i våtrum. I den här kategorin har vi cementbaserade tätskikt och tillbehör. Cementbaserade tätskikt används företrädesvis i simhallar, pooler och bassänger men även utomhus och i konstruktioner med tillskjutande fukt. Cementbaserade tätskikt är diffusionsöppna och kan släppa igenom vattenånga men stoppar vatteninträngning.