Rollbart

Visar alla 23 resultat

Med Rollbart tätskikt menas ett som är vätskebaserat och påförs med roller. Första skikt är en primer, andra skiktet är en ångspärr och tredje skiktet består av ett tjockflytande tätmembran. Ångspärr och tätmembran skapar tätheten, framförallt ångspärren, tätmebranet är spricköverbyggande och deformationsupptagande så tillsammans bildar produkterna en säker tätning. Rollbara system får endast användas på massiva konstruktioner och i våtzon två.

Rollbart

Primer VT Plus

2,467 kr5,420 kr
240 kr925 kr/st
2,112 kr3,380 kr/st
1,110 kr2,000 kr/st
394 kr1,598 kr/st

Köp ditt rollbara tätskikt på kakellagret.se!

Rollbart tätskikt är den tradtionella tätskiktet. Rollbart tätskikt eller gucka som många plattsättare kallade det är en Latex/vattenprodukt som torkar med vattenavdunstning. I kombination med ångspärr och primer blir det en mycket tät konstruktion som är väldigt flexibel att appplicera. Nackdelen med rollbart tätskikt är att det kan vara svårt att säkerställa att man lagt på rätt mängd.


När kan jag använda rollbart tätskikt?

Rollbart tätskikt kan användas ner reglerna medger. Till exempel vid massiva konstruktioner! Rollbart tätskikt används främst på golv i WC och tvättstuga där det är betonggolv.

Hur mycket ska jag lägga på av det rollbara tätskiktet?

Det framgår av monteringsanvisningen hur stor mängd tätskikt som ska appliceras. Ett tips för att veta hur mycket du lagt på är att väga hinken före och efter du lagt på ditt rollbara tätskikt.

Hur tätt är ett rollbart tätskikt?

Ett rollbart tätskikt byggs upp av två eller tre produkter och tätheten på systemet avgörs av hur bra du lyckas applicera de olika skikten. Ett, korrekt monterat, rollbart system är ofta tätare än ett foliesystem.