Visar alla 15 resultat

Med Rollbart tätskikt menas ett som är vätskebaserat och påförs med roller. Första skikt är en primer, andra skiktet är en ångspärr och tredje skiktet består av ett tjockflytande tätmembran. Ångspärr och tätmembran skapar tätheten, framförallt ångspärren, tätmebranet är spricköverbyggande och deformationsupptagande så tillsammans bildar produkterna en säker tätning. Rollbara system får endast användas på massiva konstruktioner och i våtzon två.