Specialtätskikt

Visar alla 3 resultat

Med specialtätskikt menar vi tätskikt som inte används vanligtvis i våtrum. I den här kategorin har vi cementbaserade tätskikt och tillbehör. Cementbaserade tätskikt används företrädesvis i simhallar, pooler och bassänger men även utomhus och i konstruktioner med tillskjutande fukt. Cementbaserade tätskikt är diffusionsöppna och kan släppa igenom vattenånga men stoppar vatteninträngning.


Köp din folietätskikt på kakellagret.se!

Specialtätskikt används vid specialkonstruktioner. Specialkonstruktioner är till exempel pooler, bassänger, trappor, terrasser och uteplatser. Specialtätskikt används även för att motverka problem med krymp i konstruktionerna och minimera risken för saltutfällningar från underliggande konstruktion.


Varför måste jag använda specialtätskikt?

I vissa konstruktioner räcker inte de vanliga tätskikten till, då måste man ha något med en annan funktion. Oftast är det vid konstruktioner som inte har en jämn fukthalt. Då måste tätskiktet kunna hantera att fukt kryper ut genom det från baksidan!

Om det släpper igenom fukt är det inte risk för en fuktskada då?

De här tätskikten är diffussionsöppna vilket betyder att de stoppar vatten från att tränga in men släpper ut den vattenånga som kan komma från underliggande konstruktion, tex platta på mark utan isolering.

Hur fungerar ett sånt tätskikt, vart tar ångan vägen?

Det som händer är att vattenångan transpirerar ut på framsidan av tätskiktet. Det blir som svettpärlor av vatten som sen under keramiken transporteras till golvbrunnen eller till någon annan avrinning.