Våtzonerna i Badrummet – Förståelse och Krav på Tätskikt 

Kiilto Keraseal Tätningslim

När vi pratar om våtrum och badrumsrenoveringar stöter vi ofta på begreppet ”våtzon”. Detta är ingen obetydlig term – det är en avgörande faktor för att säkerställa att ditt våtrum är väl skyddat mot fukt och vattenskador. I detta blogginlägg kommer vi att utforska djupet av vad en våtzon innebär och vilka olika zoner som finns, exempelvis våtrummet i VÅTZON 1 och VÅTZON 2. 

Vad är en Våtzon?

En våtzon refererar till olika områden i ett våtrum som utsätts för vattenbelastning på olika nivåer. Dessa zoner används för att ställa olika krav på tätskiktet baserat på hur mycket vatten de förväntas utsättas för. Huvudsakligen delas badrummet upp i VÅTZON 1 och VÅTZON 2. 

VÅTZON 1: Fokus på Dusch och Bad 

VÅTZON 1 omfattar områden i våtrummet som normalt utsätts för direkt vattenspolning från dusch- eller karblandare. Det inkluderar: 

Hela golvet 

Vägg i duschplats 

Vägg en meter utanför duschplats 

Hela ytterväggen om duschen är placerad mot yttervägg 

Särskilda krav ställs när du gör infästningar i väggen som penetrerar tätskiktet i VÅTZON 1. Nästan 100% av vattenskador i tätskikt inträffar just i duschplatsen, vilket gör denna zon kritisk för att undvika fuktproblem. 

VÅTZON 2: Övriga Väggar i Våtrummet 

VÅTZON 2 täcker övriga väggar i våtrummet, de som inte omfattas av VÅTZON 1. Även om vattenbelastningen inte är lika intensiv som i zon 1, krävs fortfarande ett vattentätt skikt för att undvika fuktintrång. 

Krav på Tätskikt: Förståelse för Zonerna

Genom att förstå och korrekt definiera dessa våtzoner kan du ställa höga krav på tätskiktet där risken för skador är mest påtaglig. Här är några specifika krav och definitioner för varje zon: 

VÅTZON 1: 

Väggytor vid duschplatser eller motsvarande och en meter utanför dessa. 

Om det finns en fast monterad skärmvägg som är tätskiktsbeklädd räknas den som våtzon 1. 

Hela väggen i höjdled behandlas som våtzon 1 om inte fuktsäkerhetsprojektering tillämpas. 

Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1. 

Hela golvytan är våtzon 1. 

VÅTZON 2: 

Till våtzon 2 hör den del av väggytan som inte återfinns i våtzon 1. 

Om fast monterad skärmvägg är tätskiktsbeklädd, tillhör väggens bortre sida våtzon 2. 

Plats för bad eller dusch är en del av våtzon 1, inkluderande golv och väggar upp till 2,0 m över färdigt golv. 

Avslutande Tankar

Genom att vara medveten om och följa dessa våtzoner och deras specifika krav kan du säkerställa en välbalanserad och fuktsäker renovering. För att uppnå detta är det viktigt att följa GVK:s riktlinjer och överväga att involvera professionella för att säkerställa korrekt installation av tätskiktet. Att förstå våtzoner är nyckeln till ett hållbart och fuktsäkert våtrum. Hos Kakellagret.se erbjuder vi material och produkter för att göra din renovering så smidig och trygg som möjligt.