Fogskolan del 3

Tvål i duschhörn

Flammiga fogar och åtgärden

En ganska vanlig fråga från konsumenter är varför en fog blir flammig. Det händer också att hantverkare hör av sig med samma problem men det är inte alls lika vanligt och de förstår i allmänhet var det gått snett. Det finns nämligen inte så många felkällor.
Det absolut vanligaste som händer är att en svart eller antracitegrå fog upplevs för ljus eller flammig. Flammighet bland ljusa fogar är inte lika vanligt och det är inte lika påtagligt när det väl händer.
En fog som torkar jämnt rakt igenom utan att utsättas för överdriven vattenbelastning under härdningen blir sällan eller aldrig flammig. Därmed har vi avslöjat den vanligaste fekkällan, vatten ovanifrån.

För att undvika det här problemet bör man tänka på några saker. För det första ska man inte använda för mycket vatten vid själva tvättningen, använd hellre ett skurblock om fogen torkat lite för mycket. För det andra är det viktigt att inte tvätta andra vändan innan fogen satt sig, att ytvattnet hunnit suga in i fogen igen efter tvättningen. Om man har fär bråttom kan man ta med pigment från ytan vilket kan skapa en urvaskningseffekt och fogen blir flammig. Det här skulle jag tippa är det vanligaste felet man gör. En annan lösning är att använda en Flexfog eller snabbhärdande fog. I och med att de har en snabb avbindning och är plasticerade så är de mycket mer färgstabila, de håller pigmenten bättre. Risken är istället att man tvingas snabba sig då de torkar fortare.
Idag är granitkeramik den vanligaste, för att inte säga helt dominerande, keramiktypen. Den ställer krav på användaren att välja rätt bland de fix och fogprodukter som står till buds. Den låga vattenabsorptionen gör att all fukt som inte binds in i fästmassan måste transporteras ut via fogarna, speciellt i våtutrymmen där ingen fukt kan sugas upp av underlaget. Det betyder att om man fogar innan fixet hunnit härda genom helt kommer fogen utsättas för en fuktbelastning underifrån, den riskerar att missfärgas och bli flammig.
För att undvika det här problemet bör man tänka på följande. I de allra flesta fall vill man in och foga dagen efter läggningen. Med en normalhärdande fästmassa är det nästintill omöjligt utan att riskera flammiga fogar. Min rekommendation är att använda snabbhärdande fästmassor i så stor utsträckning som det är möjligt när man lägger granitkeramik. En snabbhärdande fästmassa kan i regel alltid fogas dagen efter utan risk för fuktvandring.

Fogning

Ibland har jag sett en annan slags flammighet eller ojämnhet i fogfärgen. När golvet ser randigt ut. Fogen har olika färg i olika rader, tex vid läggning av 30×60 plattor så kan varannan rad ha en annan färg. Det här är en flammighet som beror på olika sug i underlaget där man mellan utdragen får en bottning mot underlaget, framförallt gäller det betonggolv, och i utdraget får sug i fästmassan. Det gör en skillnad i tjocklek av fogen vilket ger en tillfällig flammighet, normalt försvinner den här flammigheten med tiden.
En annan källa till flammighet som finns är batcher, med det menar jag olika blandningar. Om man vid blandningen slarvar med vattenmängden mellan de olika blandningarna så kan den skillnaden i
Vad kan man då göra om man trots allt fått en flammig fog?
Det finns egentligen bara två saker att göra.
Det första och tråkigaste är att skrapa ur fogen och foga om.
Det andra är så kallade fogförbättrare. Det är ett färgpigment som man lägger på och som sugs in i fogen och återställer färgen. Det här kan man göra för att få en ljus fog mörkare, det är svårare åt andra hållet, av förklarliga skäl. Fogförbättare finns i flera fabrikat men den vi säljer mest av är Fuga Fresca från Mapei.

”Flammiga fogar och åtgärden”