Silikon eller inte?

Silikonfog

När ska man använda silikon och när ska man avstå? Vi kommer i den här artikeln reda ut begreppen.

Generellt kan man säga att silikon i första hand ska användas an konstruktionstekniska skäl. Till vardags så används den lika mycket av estetiska skäl som praktiska. Man vill helt enkelt dölja en skarv i kakelsättningen i innerhörnen företrädesvis. I en träkonstruktion är fogen motiverad på grund av att konstruktionen rör på sig vilket gör att en cementbaserad fog med stor sannolikhet kommer spricka. Vissa kakelsättare hårdfogar ändå i första hand och lägger en silikonfog om det krävs på grund av sprickbildning i efterhand. De stora flertalet lägger nog ändå en silikon i första hand. I en betong eller murad konstruktion däremot går det utmärkt att endast hårdfoga. Fördelen med det är att du får exakt samma färg på fogen, en silikon och en cementbaserad fog kommer alltid att skilja sig lite åt i färg. Vissa silikonfogar gulnar dessutom.

”Ett helt podavsnitt bara om silikon”

Ett ställe där silikonet inte är lika självklart är vinkeln mellan golv och vägg. Där kan silikonfogen till och med orsaka skada om den appliceras felaktigt. Det finns många exempel på där vatten har runnit fram på konstiga ställen, på grund av att man täppt till transportvägen i golv vägg vinkeln med en silikon som bottnats mot tätskiktet. Ska man av konstruktionstekniska skäl lägga en silikon bör man noga se till att transportvägen är fri.

”Täpp inte till vattnets transportväg med silikon”

 

Rörelsefogar är en annan vanlig användning för silikon, den fungerar men är inte optimal om det är stora rörelser. Silikonet har sina begränsningar i rörelse och det kan variera mellan varumärkena. Se upp där. Bättre då att använda rörelseprofiler eller fogmassor som är avsedda för ändamålet. Rörelseprofilen har dessutom fördelen att den dessutom skyddar kanten på plattan.

Natursten slutligen, är ett specialfall som kräver att man gör och tänker rätt. Silikon innehåller alltid silikonolja. Den varierar mellan de olika typerna av silikon men finns i alla sorter. När det gäller natursten, all natursten, så ska man komma ihåg att den största skillnaden mot till exempel en granitkeramik är absorptionsförmågan. En natursten är porösare och mer absorberande vilket gör att den kräver särskild silikon, anpassat för natursten. Skillnaden är mängden silikonolja.

Om man gör fel då? Det som kan hända är att oljan kan sugas in i stenen med missfärgningar som följd. Silikonoljan tar med sig färgpigment och det skapar ådringar med samma färg som fogen, inte så snyggt i en Carraramarmor. De stora, eller kanske de flesta, leverantörerna har ett sortiment för just natursten.

Lycka till, hör gärna av er med frågor och eller förfrågningar!

//Per Forslund