Badrumsrengöring

Första rengöring

När badrummet är färdigt och klart att ta i bruk är det bra med en första ordentlig rengöring. Den lägger grunden för, och underlättar, det kommande underhållet. Cementbaserade produkter lämnar en mer eller mindre osynlig hinna efter sig på ytan, en hinna som kan komma att försvåra framtida underhåll. Med Fila Kit för rengöring efter läggning kommer du runt detta mycket enkelt. Följ anvisningarna och använd med fördel fogimpregneringen Fila Fugaproof för att behålla fogen fräsch länge. Det finns inget tråkigare än fula fogar.

Produkter för daglig rengöring

Här ser du de vanligast förekommande produkterna för rengöring och städning av badrum och golv klädda med keramiska material.

Fila Via bagno är en kalklösande badrumsrengöring för dagligt underhåll, den har en kalkavvisande effekt.

Fila No drops är en nyhet från Fila speciellt framtagen för att underlätta rengöring av och förlänga livslängden på duschväggar och kabiner.

Filacleaner är en mycket effektiv och dryg allrengöring. Passar de flesta material och lämnar ingen fettfilm efter sig vilket många andra rengöringsmedel gör. Fettfilmen drar till sig smuts och får ofta golven att se ”strimmiga” ut trots att de nyss blivt städade. Det slipper du med Filacleaner.

Som vid all rengöring med kemiska produkter bör man alltid först testa på en mindre yta.