Läckande tätskikt

Läckande tätskikt, sant eller falskt?

Det har den senaste tiden varit mycket diskussioner om läckande tätskikt och konsekvenserna av detta.

Till att börja med så är det inga tätskikt som blivit underkända och plockats bort från BKR´s lista över godkända tätsystem. Det är Länsförsäkringar som tillsammans med SP som har gjort ett alternativt test utifrån funktion. Man har inte testat på exakt samma sätt som vid godkännande testen och man har ändrat vissa detaljer. I sverige idag så är det BKR (Byggkeramikrådet) som utfärdar godkännanden i sin roll som normsättare och branschorganisation. BKR har genom åren haft ett mycket nära samarbete med bla LF och många av de förändringar som kommit har kommit till genom just det samarbetet. I det här fallet så är det inget samarbete alls. Min uppfattning som ”sakkunnig” är att lita på BKR och respektive leverantör av tätskikt.

Vi har i branschen inte sett en enda skada som skulle kunna bero på läckande tätskikt. De vanligaste skadeorsakerna fortsätter vara, dåliga anslutningar mot golvbrunnar, felaktigt monterade golvbrunnar, brustna rör, osv. (se bild nedan). Inga läckande tätskikt! Detta är värt att observera. Köp dina produkter i fackhandeln och/eller anlita en certifierad hantverkare. Då kan du sova gott!

Nedan kan ni läsa BKR´s VD bemöta Länsfösäkringars test.

PM – Länsförsäkringars tester av tätskikt 2