Kakel och klinker i källare

Tätskikt i källare

En vanlig fråga från våra kakelsättare och även privatpersoner. Vad gäller i källare? Ja, ska man inte anlägga ett våtrum så är det inget problem eftersom man inte bygger in något tätt skikt. Det är just tätskikten som skapar problem och diskussion. Tätskikt ihop med massiva konstruktioner är alltid att föredra i en källare. Nedan listar vi de vanligaste förekommande lösningarna med lite kommentarer.

Väggar och golv i källare

Källare är alltid knepigt eftersom att många äldre hus har väggar med direkt markanslutning eller en betongplatta som saknar isolering och i vissa fall även kapillärbrytande skikt i form av singel. BBV är tydlig i detta, källare utgör ett undantag i branschreglerna, punkt 2.1.”Tätskiktets utbredning kan här begränsas till golv- och väggytor med kraftig vattenbelastning, till exempel duschplats.” Man skall iaktta fakta från fall till fall och göra en konstruktion som fyller grundsyftet med all vattentätning; Att skydda bakomliggande konstruktion och angränsande utrymmen från onödig fuktpåverkan. I en källare har man dock oftast material som tål fukt, en betongplatta och ofta murade väggar. Dessa underlag är optimala ur våtrumssynpunkt då de tål höga fukthalter utan att påverkas nämnvärt och man kan alltså minimera antalet kvadratmeter som tätas. Tyvärr så är Sverige ett träbyggarland och ett skivland, vi löser alla problem genom att smälla upp en gipsskiva. Just skivmaterial och fuktiga källare är ingen bra kombination. Bättre att putsa upp väggarna och låta bli tätskikt än att gipsa och täta, kan man sammanfatta det med. Hur ska man då lösa problemet? Det finns några bra alternativ.
1: Använd ett diffussionsöppet tätskikt av typen Mapelastic från Mapei. Det fungerar ungefär som en Goretex, den stoppar vatteninträngning men tillåter vattenånga att diffundera. Den kan med fördel anvädas på alla cementbaserade underlag i en källare och skapar en torr och fräcsh miljö. Man vattentätar alla ytor med andra ord. Det är den bästa lösningen.

Tätskikt i källare 2

Punkterat tätskikt eller begränsat tätskikt. En form som är mycket vanlig i källare, det går ut på att man endast vattentätar de ytor som mest frekvent utsätts för vatten. Duschområdet plus lite till runtomkring. Detta system tillåter övriga ytor att andas liksom Mapelastic men släpper i gengäld ner allt vatten i konstruktionen. Ger en fuktigare miljö men är den mest använda metoden. Använd produkter rekommenderade av din leverantör, de flesta rekommenderar deras tätsystem för massiva konstruktioner. Dessa består av en ångspärr och ett våtrumsmembran tillsammans med våtrumsdetaljerna. Täta väggar och golv i duschen och sätt ett tätband i golv väggvinkeln runt om. Det minimerar risken för skador på angränsande utrymmen.

Tätskikt i källare 3

Det tredje alternativet är att inte använda tätskikt. Inte det bästa alternativet men om man kan bedöma att vattenspillet blir minimalt, tex om man endast har ett badkar, så kan man låta bli tätskikt. OBS! Detta alternativet gäller endast om alla omkringliggande väggar är massiva det vill säga tegel och puts eller betong. Alla skivkonstruktioner bör vattentätas om de finns i ett våtrum detta på grund av risken för microbiell tillväxt i gipsskivans yta. En vidhäftningsprimer, typ Primer G, bör alltid användas före plattsättning för att binda ytan.
Typen av keramik på golvet påverkar också innemiljön och fuktvandringen. Jag rekommendera alltid keramik i källare då det är material som är okänsliga för fukt och som hjälper konstruktionen att ”andas”. Det skapar en bättre innemiljö. Att det sen finns mycket mer att välja på inom keramik än bland mattor är ju bara ett än starkare skäl att välja just keramik som golvbeklädnad. En platta av typen klinker har en betydligt större genomsläpplighet än en platta av typen Granitkeramik så har mycket fukt i plattan ska man nog välja en klinker i mindre storlek. Det ger fler fogar som hjälper till att ”vädra” ur fukten. Det i kombination med Mapelastic ger en ypperlig våtrumskonstruktion för ett Hemmaspa i källaren. Har man måttlig till normal fukthalt, vilket är normalfallet, så kan man gärna välja en granitkeramik. Dessa finns i fler varianter och större format. Jag hoppas att dessa rader kan vara till hjälp- tycker ni något är felaktigt eller undrar något så är ni välkomna att kontakta oss i butiken så hjälper vi er efter bästa förmåga.