Förberedelser

Arbetet med förberedelserna forsatte igår. Vi gjorde färdigt ritningarna med de överenskomna förändringarna och i ordningställandet av arbetsstationerna och lottningen av dessa genomfördes. Det blev många och långa diskussioner men vi fick med oss en del bra beslut vad gäller poängbedömningen.
Det som skall genomsyra hela tävlingen är öppenhet och rättvisa, alla ska ha samma förutsättningar och möjligheter att göra en så bra tävling som möjligt.

Expertgänget är en skara trevliga personer från jordens alla hörn. Totalt är vi 22 experter på 21 tävlande, det är bara Colombia som inte har någon tävlande. Bäst kontakt får man så klart med de som pratar bra engelska men alla är nyfikna och intresserade av att utbyta erfarenheter så tolkarna får jobba hårt.

De experter som är nya har alla fått en mentor bland de experter som varit med ett par gånger min mentor heter Ron Simeon och kommer från Australien. En spontan och trevlig man med en räv bakom varje öra. Engelsmannen David är också en riktigt trevlig prick och vi har redan spånat på en ev studieresa till hans hemstad i Nordirland.

Idag kommer de tävlande till oss för att få sin första genomgång, få möjlighet att titta på ritningarna och känna in atmosfären på tävlingsområdet. Det är också första gången de ser sina motståndare.

Ikväll skall hela expertgänget på en utflykt som English Masterbuilders har ordnat. Det skall bli spännande.