Dag ett och två

Tävlingsdag ett och två är avklarade. Det har gått ungefär som förväntat med några smärre motgångar. Här nedan en resumè. För Muraren Oskar går det också bra. (Bild höger)

Dag ett var det dags att gjuta golv. Sand och cement blandades med vatten i en skottkärra och jämnades av efter en plushöjd, det var här det första misstaget kom. Adam lade golvet för högt! Efter att diskuterat under lunchen konstaterade vi detta och gjorde en utvärdering. Vi skulle försöka skrapa bort överskottet och snygga till så gott det gick. Det gick bra Adam visade stort mod och vilja och omvandlade negativa känslor till Något Positivt. Starkt jobbat. Han började omgående skära vägg ett med London Eye och sedan kapade han till betongstenen som utgör Big Ben tornet. Dagen avslutades med att han hann kapa på flaggan i ca 40min, flaggan skall vara färdig dag 3.

Dag två. Nu var det dags att färdigställa Big Ben och plattsättningen av Big Ben. Dagen började med en rivstart efter att vi haft ett peptalk. London Eye formligen flög upp men efter ett par timmer var adam tvungen att avbryta för en inplanerad rundtur i mässhallen. Vid rundturen upptäckte han att han glömt att vända glaserade kanten utåt. Paniiik!!!! Felaktiga plattor betyder poängavdrag och ju fler felaktiga desto större avdrag. Snabbt efter avbrottet löstes problemet och adam kunde fortsätta med att mura upp Big Ben. Efter det var det dags för att plattsätta tornet för att avsluta med fogningen. Femton minuter innan dagens slut. Sammanfattningsvis kan man säga att Adam tappat ungefär en dryg timme på sina misstag men att han på ett fantastiskt sätt reparerat för att nästan vara i fas. 6 st klarade inte av att göra klart motivet vilket innebär att de får stora poängavdrag och är borta från medaljstriden.

Dag tre kommer fälla stort avgörande i tävlingen. Det är den svåraste väggen att skära med Union Jack. Adam har skurit på 4 tim 20min och satt på dryga två timmar. Dag 3 har han 6 tim 15 min att bli klar. Det blir inte enkelt men skall nån klara det så är det Adam.